Emotional Intelligence Improvement Training II

Leer mensen lezen en misleiding herkennen

Misleidende praktijken en oneerlijke communicatie kunnen zeer kostbaar zijn, met financiële, emotionele en psychologische gevolgen die individuen en ondernemingen in gevaar brengen.

Misleiding discrimineert niet en helaas treft het ons allemaal op een bepaald moment, direct of indirect.

Als de belangen groot zijn en integriteit belangrijk is, dan is het kunnen uitsluiten van misleiding van cruciaal belang. Of het nu gaat om de werving en selectie van een kandidaat voor een sleutelpositie, het bevragen of interviewen van belanghebbende personen of het voeren van verkoopgesprekken en onderhandelingen; het kunnen vaststellen of uitsluiten van de geloofwaardigheid is hierin bijzonder waardevol en kan een heleboel leed voorkomen.

Gedragsanalyse is het onderzoeken van het gedrag van de mens door middel van feitelijke waarheidsvinding en het toetsen van geloofwaardigheid, met onderbuikgevoel en subjectieve waarnemingen sec als richtingaanwijzers.

Maar hoe doe je dat?

Onderdelen van deze gedragsanalyse worden geïncorporeerd in onze management ontwikkeltrajecten. Omdat geen mens, team en bedrijf hetzelfde is, betreft het hier altijd maatwerk.  Wij leveren maatwerk voor team-  en voor de persoonlijke ontwikkeltrajecten (coaching).

De methodieken die wij hanteren zijn gebaseerd  op de wetenschap en fascinerende werken van Dr. Paul Ekman. De ontwikkeling van ‘Deception Detection’ dateert van 1985. In reactie op het boek ‘Telling lies’, werd Dr. Ekman gevraagd om trainingen te verzorgen voor onder andere Politie, de CIA (Central Intelligence Agency) en de FBI  (Federal Bureau of Investigations). (Bron: PEG)

Er bestaat niet zoiets als een leugendetector en ook is het niet -zomaar- te zien of iemand liegt. Neuzen groeien niet als iemand niet de waarheid spreekt.

Maar met de juiste training is het mogelijk om vast te stellen of iemand de waarheid spreekt of liegt.

Dr. Ekman was de wetenschappelijk adviseur voor de FOX televisieserie  ‘Lie to Me’, die wat was geïnspireerd op de wetenschappelijke ontdekkingen van Dr. Ekman.  Zijn  commentaar en inzichten over elke aflevering van serie 1 tot en met 3 van “Lie To Me” zijn te vinden op de Paul Ekman International website.