INTEGRITEIT: DE MENS MAAKT HET VERSCHIL

denhartigh & partners bv houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van good governance, fraudebeheersing, (persoonsgericht) onderzoek en integriteitmanagement. Samen met ervaren specialisten bedienen wij zowel de publieke als de private sector.

Een integere organisatie levert winst op: tevreden klanten, lager ziekteverzuim en minder ‘gedoe’, zoals vriendjespolitiek, pesten, belangenverstrengeling en fraude. Weet u wat medewerkers en leidinggevenden drijft of juist afremt? Wij helpen u uw voorbeeldfunctie succesvol in te zetten en effectief te zijn op dit specifieke, menselijke vlak.

denhartigh & partners bv houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van good governance, fraudebeheersing, (persoonsgericht) onderzoek en integriteitmanagement. Samen met ervaren specialisten bedienen wij zowel de publieke als de private sector.

Procesgericht onderzoek
 

Persoonsgericht onderzoek
 

Governance quick scan
 

(Pre) employment screening
 

Training fraude risicofactoren
 

Klachten commissie integriteit
 

denhartigh & partners bv
Business Center Vijverstaete
Piet Heinstraat 11b
7204 JN Zutphen

Contact
T: +31 6 29 73 18 04
E: info@denhartighenpartners.nl
I:  www.denhartighenpartners.nl

Bank
NL64KNAB 0259 3407 66
Kamer van Koophandel
75348527
BTW
NL860247946B01
POB nummer
1763